บริษัท ไทนามิก จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2545 (TAX ID 0105545092616)
ประกอบธุรกิจด้านการนำเข้าและจำหน่าย
อุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
เช่น
          บริษัทได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะ จากบริษัทชั้นนำ ซึ่งมีประสบการณ์และความสำเร็จ ยาวนานกว่าศตวรรษ  มาโดยตลอด และ ด้วยประสบการณ์ ของผู้บริหาร และวิศวกรกว่า 20 ปี เราจึงมีความเชี่ยวชาญ และพร้อมทั้งด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์
ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ


Solis-Mini-4G Single phase series string inverter are green power leader in affordable small residential and commercial rooftops, adopt full digital control technology, advanced topological structure and accurate MPPT algorithm, whose efficiency higher than the industry’s leading conversion is up to 97.5% at the maximum.Meanwhile adopt multiple protection functions,ultra-high switching frequency technology. Down load  

 

MOTORS
 

Standard Motors
Non-Standard Motors
Explosion-proof Motors
Loher Motors
SINAMICS G120

"SIEMENS"
 
Inerters 0.55kW to 250kW

Consult, Supply, Installation and Service Commisioning
SOFT START

"SIEMENS"
 
LV/MV SOFT START
SIRIUS

NEW Soft Start 3RW55
 
       
       
EOCR-EUCR

Protection Relay
 
Electronic Over Current Relay
Electronic Under Current Relay
SINAMICS Drive

Converter / Inverter
 
Consult, Supply, Installation and Service Commisioning
AUTOMATION

SIMATIC
 
Product for Totally Integrated
Automation
 
แผนกโครงการบริการทางเทคนิค ( System Integrated) เปรียบเสมือนผู้รับเหมาออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้า แบบครบวงจร ทั้งทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบควบคุมไดร์ฟ ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม  และระบบสุขาภิบาล ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม และอาคาร ทั้งภาครัฐและเอกชน เราสามารถให้บริการทางด้านเทคโนโลยีแก่อุตสาหกรรมหลักในหลายแขนง เช่น
  • ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร  (Building facility systems)
  • ระบบเครน ลิฟท์  (Crane or Lift evaluators)
  • ระบบจัดการน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย  (Water west water systems)
  • อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์  (Cement plant industrial)
  • อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ  (Pulp and paper industrial)
  • อุตสาหกรรมการผลิตแป้งและน้ำตาล  (Food and Beverage Sugar industrial)
  • อุตสาหกรรทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ  (Oil and Gas industrial)
  • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี  (Petrochemical industrial)
  • อุตสาหกรรมโลหะและเหมืองแร่  (Steel Metal and Mining industrial)
SERVICE

 
บริการตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า

เพื่อเป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานรับออกแบบ สร้างและติดตั้ง

ระบบประหยัดพลังงานเครื่องจักรกลอัตโนมัติ