มอเตอร์แรงบิดสูง High torque motor


 
มอเตอร์แรงบิดสูง
(Completed torque motor)
 
    มอเตอร์แรงบิดสูง ได้ออกแบบมาใช้สำหรับเครื่องจักรที่ต้องการความแม่นยำสูง ตลอดย่านความเร็ว ได้แรงบิดสูง และคงที่ตลอดย่านความเร็ว ดดยไม่ต้องพึงพาเกียรเพื่อลดรอบ ออกแบบมาเพื่องานการผลิด โดยเฉพาะ เช่น
  • เครื่องรีดอัด Extruder
  • เครื่องฉีด Injection moulding machine
  • เครื่องรีดกระดาษ Paper machine
  • เคื่องม้วนลวด Wire drawing machine
  • เครื่องรีดฟิลม์ Film stretching  
คุณสมบัติ
  

ประโยชน์

ได้ออกแบบมาให้มีขนาดเล็กกระทัดลัด
มีความสะดวกในการติดตั้ง
ไม่ต้องมีเกียร์ หรือสายพาน
การบำรุงรักษาง่าย
เพิ่มประสิทธิภาพให้เครื่องจักร
ลดการเกิดเสียงในระบบ
ลักษณะเป็นเพลากลวง ลดพื้นที่ติดตั้ง
ต่อโดยตรงกับแกนเพลา
มีส่วนประกอบทางกลน้อย
เคลื่อนย้ายได้สะดวก