โครงสร้างของเครื่อง Extruder


 
โครงสร้างของเครื่องฉีดพลาสติก
  1. มอเตอร์
  2. เฟืองทด
  3. กรวยเติม
  4. เกลียวหนอน
  5. กระบอกฉีด
  6. แผ่นความร้อน
  7. หัวฉีด