Search :
-A +A
www.tinamics.com
  Home / หน้าแรก
  About us / เกี่ยวกับเรา
  Product / สินค้า
  Order/Payments
สั่งซื้อ/ชำระเงิน
  Contact/Information
ติดต่อสอบถามข้อมูล
 | หลักการทำงาน | ผลงานที่ผ่านมา |

 เบรกมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (DC Injection Braking by TiNAMiCS)
TiNABRAKE

 
การเบรกหมายถึง การหน่วงให้ความเร็วรอบของมอเตอร์ให้หมุนช้าลงอย่างรวดเร็วจะด้วยวิธีทางกลหรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  
ในบางโรงงานอุตสาหกรรม อาจจะใช้วิธีการเบรกทางกล ซึ่งมีข้อเสียคือต้องการความดูแลและบำรุงรักษา ต้องเปลี่ยนผ้าเบรกและมีผงฝุ่นจากการเบรกหากเป็นโรงงานที่เกี่ยวข้องกับอาหาร(Food& Beverage) ซึ่งมีข้อห้ามเรื่องผงฝุ่นจากการเบรกอาจจะปนเปื้อนไปกับอาหารหรือในระบบที่ยากลำบากในการติดตั้งของระบบเบรกทางกลเพิ่มเติมได้หรือต้นทุนในการติดตั้งทางกลสูง ส่วนข้อเสียที่เป็นของระบบไฟฟ้าเช่นเมื่อมอเตอร์หยุดหมุนแล้วจะไม่สามารถเบรกให้Lock อยู่กับที่ได้คือไม่สามารถ holding brake ได้

การเบรกโดยวิธีการฉีดไฟฟ้ากระแสตรง
(Dc injection braking)
             การเบรกด้วยวิธีนี้ทำได้โดยการปลดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ออกจากขั้วของขดลวดสเตเตอร์ออกจากไลน์แล้วจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปกระตุ้นขดลวดในสเตเตอร์แทน ไฟฟ้ากระแสตรงจะสร้างสนามแม่เหล็กถาวรที่ขดลวดสเตอร์แต่ไม่ได้เป็นสนามแม่เหล็กหมุนเหมือนไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ตัวโรเตอร์ซึ่งเป็นขดลวดวงจรปิด ที่กำลังหมุนอยู่ด้วยแรงเฉื่อยจะหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กถาวรจากไฟฟ้ากระแสตรง จะเกิดการเหนี่ยวนำแล้วมีกระแสไหลในขดลวดโรเตอร์จะสร้างให้เกิดแรงบิดต้านการหมุน เป็นผลให้กราฟแรงบิดของมอเตอร์เป็นกราฟแรงบิดเป็นแบบย้อนกลับหรือแบบเงา(Mirror)ใกล้เคียงกับเส้นกราฟของแรงบิดของมอเตอร์ ซึ่งความสูงของเส้นกราฟจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับการฉีดปริมาณของกระแสของไฟฟ้ากระแสตรงที่จ่ายเข้าไปเพื่อทำการเบรก
 

 
        เนื่องจากค่าความต้านทานทางไฟฟ้ากระแสตรง(Resistive)จะมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับค่าความต้านทานทางไฟฟ้ากระแสสลับ(Z=R+JXL) จึงจำเป็นจะต้องใช้ไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแรงดันต่ำๆซึ่งสามารถทำได้โดยการติดตั้งหม้อแปลงลดระดับแรงดัน(Step-down Transformer) หรือจะใช้ Thyristor  ที่สามารถควบคุมระดับแรงดัน หรือควบคุมกระแสที่จะจ่ายให้มอเตอร์ขณะเบรกได้
     ในกรณีที่ต้องการเบรกมอเตอร์อย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องสร้างแรงบิดสูงเพื่อมาต้านทานแรงเฉื่อยของมอเตอร์จึงจำเป็นต้องการกระแสเบรกสูง อาจจะสูงถึง 5 เท่าของพิกัดมอเตอร์ดังนั้นเมื่อมอเตอร์หยุดหมุนแล้ว ไฟฟ้ากระแสตรงจะต้องถูกตัดออกโดยอัตโนมัติ หากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้มอเตอร์ร้อนและไหม้ได้ในที่สุด
 

การStart-Brake Stop มอเตอร์

          กดสวิตช์ปุ่มกด Start จะทำให้คอนแทกเตอร์ K1 ทำงานเหมือนกับการสตาร์ทมอเตอร์แบบ Direct on line โดยทั่วไป สิ่งที่แตกต่างเพิ่มเติมคือจะต้องมีหน้าคอนแทค NC ของK1 มาทำหน้าที่ Inter Lock เพื่อช่วยล็อกในการทำงานไม่ให้ K2 -K3ทำงานพร้อมกับ K1 ได้เมื่อกดสวิตช์ปุ่มกด Stop ทำให้คอนแทกเตอร์ K1หยุดทำงาน(มอเตอร์ได้รับไฟฟ้ากระแสตรงหลังจาก K2 และ K3ทำงาน)  หน้าสัมผัส NO ของ K2 และ K3 ทำให้ตัวจับเวลา (Timer) เริ่มทำงาน เมื่อถึงเวลาของการฉีดสิ้นสุดลงจะปลดการฉีดออกโดยทำให้ K2 และ K3 หยุดทำงานHome / หน้าแรก
| About us / เกี่ยวกับเรา
| Product / สินค้า
| Order/Payments
สั่งซื้อ/ชำระเงิน
| Contact/Information
ติดต่อสอบถามข้อมูล
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
บริษัท ไทนามิก จำกัด
22 ซอยเคหะร่มเกล้า 74 แยก 6 แขวงราษฏร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Tel : 02 041 8187, 0 2162 0232 Fax: 0 2162 0232
Email : sales@tinamics.com

hits counter